CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mai vàng, lộc biếc mơn man

Nhịp đời nao nức, xuân tràn muôn nơi

Năm mới tặng ta tuổi đời

Cho ta cả một khung trời ước mơ

Én chao cánh dệt vần thơ

Tình người trỗi dậy tiếng tơ giao hoà

Chia tay năm cũ đi qua

Đón chào xuân mới! Nhà nhà an vui.

                 

                               Văn Hải