Về Tây Ninh

VỀ TÂY NINH

Đưa em về Trung ương Cục Miền nam
Em sẽ hiểu những tháng ngày máu lửa
Hồ Dầu tiếng đẫm mồ hôi tuổi trẻ
Suối Trúc như mơ, trăng xuống la đà

Dọc Trảng Bàng mươn mướt cỏ hoa
Mai vàng nở, mùa xuân về trước ngõ
Núi Bà Đen người hành hương tản bộ
Khói nhang thơm cho cả dải biên thuỳ
Tòa Thánh Cao đài lồng lộng uy nghi
Ánh mắt sáng soi niềm tin sức mạnh
Trập trùng mây rừng Ma Thiên Lãnh
Đất chiến khu kháng chiến của lòng ta
Anh trở về sau những tháng năm xa
Nghe trong tim mình bồi hồi thao thức
Tây Ninh ơi! Đã thỏa niềm mong ước
Cùng em về trang sử đất Tây Ninh!

Đào Phan Toàn