LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MN XA MÁT 2 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Hôm nay, ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại Trường Mầm non Xa Mát 2 vinh dự được UNBD tỉnh Tây Ninh trao bằng công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay, Hội đồng sư phạm nhà trường xin hứa tiếp tục phấn đấu, quản lý và sử dụng tốt CSVC hiện có, học hỏi nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa, vươn lên, đạt nhiều thành tích cao hơn để xứng đáng danh hiệu trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image