Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho CBQL, GV, NV trong ngành giáo dục Tân Biên

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho CBQL, GV, NV trong ngành giáo dục Tân Biên

Thực hiện Kế hoạch số 1331/KH-SGDĐT ngày 10/7/2017 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV, NV trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 636/KH-PGDĐT ngày 12/7/2017 của Phòng GD&ĐT Tân Biên về Bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV, NV ngành Giáo dục huyện Tân Biên.

Trong ngày 26/7/2017 toàn huyện đồng loạt khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 ở 03 cụm: Hội trường UBND xã Mỏ Công, Hội trường Phòng GD&ĐT, Hội trường Huyện ủy Tân Biên.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 được chia thành 02 đợt: đợt 1 tiến hành từ ngày 26/7/2017 đến 28/7/2017 có 727 CBQL, GV, NV tham dự; đợt 2 từ ngày 31/7/2017 đến 02/8/2017 có 665 CBQL, GV, NV tham dự.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất lớn và mang tính thiết thực trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, NV về chủ tương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay.

CBQL, GV, NV được học tập các chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (Khóa XII); Những quan điểm đổi mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Những vấn đề kinh tế - xã hội trong nước (có liên hệ địa phương) và một số tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật trong thời gian gần đây; Chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2017 về Phòng, chống suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau học tập, các đơn vị trường học trong toàn huyện sẽ cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với điều kiện của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân; gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Tin khác
1 2 3