SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 7/2/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Biên tổ chức Sơ kết hoạt động chuyên môn các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở học kì I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016-2017. Tham dự hội nghị có Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường. Hội nghị đã đánh giá những mặt làm được, chưa được, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2016-2017.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong học kỳ II: Nâng cao chất lượng dạy và học; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; việc đầu tư xây dựng trường học đạt mức chất lượng tối thiểu; trường đạt chuẩn quốc gia và một số chỉ đạo cho các hội thi, phong trào trong học kỳ II năm học 2016-2017.

 

Hình ảnh minh họa

Huỳnh Minh Hà

Tin khác
1 2 3