HỘI THI VỞ SẠCH-CHỮ ĐẸP BẬC TIỂU HỌC
HỘI THI VỞ SẠCH-CHỮ ĐẸP BẬC TIỂU HỌC

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vở sạch - Chữ đẹp” của học sinh và giáo viên trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện, ngày 21/01/2017 Phòng GD&ĐT Tân Biên tổ chức hội thi “Vở sạch-Chữ đẹp” cấp huyện, năm học 2016-2017. Tham dự hội thi có 178 học sinh tiểu học đăng ký dự thi và 20 giáo viên đã qua chấm sơ tuyển.

Bế mạc hội thi ban tổ chức đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 60 học sinh và 10 giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi và chọn 25 học sinh, 03 giáo viên tham dự hội thi  “Vở sạch - Chữ đẹp” cấp tỉnh, năm học 2016-2017 vào tháng 03/2017. 

Tin khác
1 2 3