TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC RA ĐỀ THEO THÔNG TƯ 22 Năm học 2016-2017
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC RA ĐỀ THEO THÔNG TƯ 22

 

 

             Ngày 19,20 01/2017 Phòng GD&ĐT Tân Biên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tham dự lớp thứ nhất dành cho cán bộ quản lý và    tổ khối trưởng chuyên môn (tham dự có 36 CBQL, 68 tổ khối trưởng chuyên môn). Thông qua lớp tập huấn cán bộ quản lý trường học và tổ trưởng chuyên môn biết cách thiết kế đề kiểm tra định kỳ các môn học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; có hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi, bài tập cho đề kiểm tra định kỳ dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học theo 4 mức độ nhận thức.

Tin khác
1 2 3