KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Công văn số 1611/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-PGD&ĐT ngày 07/10/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Biên về việc thành lập ban coi thi chọn học sinh giỏi vòng huyện năm học 2019-2020.

Ngày 17/10/2019 tại trường THCS Thị Trấn Tân Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng huyện năm học 2019-2020 nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, thi đua dạy giỏi, học giỏi góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Đồng thời để chọn ra được những học sinh ưu tú vào các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020 theo khung thời gian năm học của UBND tỉnh Tây Ninh.

Về tham dự hội thi có 19 giáo viên làm công tác coi thi và 133 học sinh ưu tú/ 9 môn thi đến từ 12 trường THCS trên địa bàn huyện Tân Biên.

Tin khác
1 2 3