Hội thảo chuyên đề thực hiện phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” cấp huyện

Ngày 27/03/2019 Phòng GDĐT Tân Biên tổ chức Hội thảo chuyên đề thực hiện phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” cấp huyện. Tham gia minh hoạ cho phương pháp dạy học cô Đinh Thị Tâm , giáo viên trường tiểu học Thạnh Tây đã thể hiện phương pháp tổ chức tại lớp 4E của trường qua môn Khoa học lớp 4. Tham gia có 26 Cán bộ quản lý và 27 giáo viên, tổ trưởng chuyên môn khối lớp 4-5 trên địa bàn huyện.

Qua hội thảo giúp cho CBQL, giáo viên thực hiện tốt hơn tiến trình dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” tại 26 trường tiểu học trên địa bàn huyện thời gian tới.

                                                                                      BỘ PHẬN TIỂU HỌC