Tập huấn môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở bậc Tiểu học

Thực hiện công văn số 57/ SGDĐT-GDTH của Sở GDĐT Tây Ninh V/v tổ chức lớp tập huấn dạy học môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp Tiểu học. Ngày 20/02/2019 Phòng GDĐT Tân Biên tổ chức 02 lớp tập huấn Môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho 77 cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn Âm nhạc, giáo viên cốt cán của trường tiểu học trên địa bàn huyện.

          Qua nội dung tập huấn giáo viên biết vận dụng phương pháp tích cực, nội dung giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp vào giảng dạy môn học và hoạt động Đội, giáo dục ngoài giờ tại trường góp phần chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục tại trường tiểu học hiện nay.