TỔNG KẾT CÔNG TÁC XMC - PCGD NĂM 2016

Ngày 01/03/2017 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XMC-PCGD huyện Tân Biên năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Ban chỉ đạo của các xã, thị trấn trong huyện và các đồng chí là hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS; cán bộ chuyên trách phổ cập các xã, thị trấn.

Hội nghị đã đánh giá những mặt làm được, chưa được, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Thông qua Hội nghị Ban chỉ đạo huyện Tân Biên đã khen thưởng cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ XMC – PCGD năm 2016.

Người đưa tin: CNTT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image