Công bố kết quả trúng tuyển viên chức ngành GD Tân Biên năm 2016
Công bố kết quả trúng tuyển viên chức ngành GD Tân Biên năm 2016 Thông Báo Căn cứ Quyêt định sô 167/QĐ-SNV ngày 30/12/2016 về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tân Biên năm học 2016-2017 của UBND huyện Tân Biên. Phòng GD&ĐT Tân Biên thông báo những người trúng tuyển có mặt tại Hội trường - Phòng GD&ĐT Tân Biên lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23/01/2017 để Bộ phận TCCB hướng dẫn thủ tục ký kêt hợp đồng làm việc. Đề nghị những người trúng tuyển có mặt đúng thời gian quy định. Trân Trọng cảm ơn./.
Công bố kết quả trúng tuyển viên chức ngành GD Tân Biên năm 2016
Thông Báo
Căn cứ Quyêt định sô 167/QĐ-SNV ngày 30/12/2016 về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Tân Biên năm học 2016-2017 của UBND huyện Tân Biên.
Phòng GD&ĐT Tân Biên thông báo những người trúng tuyển có mặt tại Hội trường - Phòng GD&ĐT Tân Biên lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23/01/2017 để Bộ phận TCCB hướng dẫn thủ tục ký kêt hợp đồng làm việc.
Đề nghị những người trúng tuyển có mặt đúng thời gian quy định.
Trân Trọng cảm ơn./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image